Åter alfa
BRYGGAN
Rederi AB Jan
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
M/T BEL MARE

M/T BEL MARE

Reg: 9410 Byggd: 1953 Varv: UV
DW: 16 220 BR: 10 431
Mått: 162,4x19,55x9,1
Byggd för OTTO KIHLSTRÖM RED, Göteborg
Rederiet övertogs av BROSTRÖMS 1965
Såld 1965 till MARUTIL CIA SA, Panama. M/T ANDRON
Sprang 1968 läck och sjönk utanför Sydafrika