Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
TUA

S/S TUA

Reg: 418 Byggd: 1890 Varv: Södra Garn
BR: 342
Mått: 39,3x7,3x3,7
1890: Levererad till C L Larsson, Göteborg. S/S TUA
1914: Fartyget förliser efter att ha kolliderat med en brittisk örlogsman utanför Petershead
En passagerare och en besättningsman omkommer