Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
STORVIK

S/S STORVIK

Reg: 6343 Byggd: 1901 Varv: Port Glasgow
DW: 4 800 BR: 2 908
Mått: 97,1 x 14,1 x 6,5
Byggd för SOC DI NAV ÁVAP EREDI MATTEO PREMUDA, Österike-Ungern. S/S ARCIDUCHESSA MARIA TERESA
Strandade 1915 vid svenska ostkusten. Såld på auktion i Stockholm
Såld 1916 till RED AB URANIA (B O BÖRJESSON),Helsingborg. S/S PRIMULA Ej införd i svenskt register utan vidarsåld till JOHS. BURMEISTER, Tyskland
Såld 1919 till RED AB URANIA i likvidation, Norrköping
Såld 1920 till RED AB NORRKÖPING, Norrköping. S/S STORVIK
Såld 1934 till RED AB REX, Stockholm. S/S VÄRMDÖ
Krigsförlist 1942 efter allierat flygangrepp på resa med malm Västerås-Rotterdam för Tysk räkning. Fem man omkomm samt två tyskar

STORVIK