Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
SKANDIA

S/S SKANDIA

Reg: 4187 Byggd: 1882 Varv: Turnbull, England
DW: BR: 1 404
Mått: 74,1x10,4
1882: Levererad till Robinson & Rowland, England. S/S B. RANGER
1888. Såld till Robinson Bros, England
1896: Såld till Glasgow Nav Co Ltd, Skotland
1903: Såld till Rederi AB Höganäs, Höganäs. S/S SKANDIA
1916: Såld till Rederi AB Motala Ström, Norrköping
1922: Såld till Rederi AB Gustaf Wasa, Kalmar
1929: Förlist i is utanför Hirtsholm på resa Hartlepool-Malmö