' S/S PALLAS
Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
PALLAS

S/S PALLAS

Reg: 4306 Byggd: 1893 Varv: Scott & Co, England
DW: 1 175 BR: 860 Mått: 64,8x9,5x4,3
Maskin: Trippelång nom hk: 112
1893: Levererad till Well Park SS, England. S/S WELL PARK
1904: Såld till Ångfartygs AB Pallas, Göteborg. S/S PALLAS
1922: Såld till Rederi AB Ostkusten (O Jönsson), Simrishamn. S/S NEDJAN
1954: På resa Norrsundet-Ipswich drabbas fartyget av roderihaveri. Vädret blev sämra och fartyget begärde assistans.
Därefter avhördes aldrig fartyget som gick till botten, besättningen om 17 personer omkom