' S/S OTTO
Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
OTTO

S/S OTTO

Reg: 3526 Byggd: 1883 Varv: Turnbull & Son. England
DW: 2 500 BR: 1 681 Mått: 79,3x11,3x5,6
Maskin: 2cyl compoundlångmaskin IHK: 700
Byggd för Turnbull Scott & Co, England. S/S SOUTHGATE
1899: Såld till Ångfartygs AB Sirius (Dalman), Göteborg. S/S OTTO
1902: W R Lundgren utses till bolagaets verkställande direktör
1903: Strandar på resa Idefjorden - Manchester och blir totalt vrak. Besättningen räddad