Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

REDERI AB WALHALL

OSWIN

S/S OSWIN

Reg: 4166 Byggd: 1890 Varv: GB
DW: BR: 1 760
Mått: 78,5 x 11,3 x 5,0
Byggd för Turnbull Bros, England S/S OSWIN
Såld 1903 till Red AB Valhall, Helsingborg
Krigsförlist 1918