Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

REDERI AB WANADIS

OSWAL

S/S OSWAL

Reg: 6051 Byggd: 1896 Varv: Gray & Co, GB
DW: 4 582 BR: 2 547 Mått: 99,1 x 13,5 6,1
Maskin: 3-cyl trippelång ihk: 976 Knop: 8,5
1896: Levererad till R Hardy & Co, GB. S/S GREYLANDS
1899: Såld till E Frisch, Frankrike. S/S EDMOND-GUSTAVE
1913: Överförd till Soc. Française d′Arm Em Frisch & Cie, Frankrike
1914: Fartget läggs upp i Stockholm i avvaktan på 1:a världskriget
1917: Såld till H UnĂ©r AB, Norrköping
1918: Fartyget införs i svenskt register för Rederi AB Motala, Norrköping. S/S NORRKÖPING
1922: Såld på exekutiv auktion till B Andersson, Malmö
1922: Såld till Rederi AB Wanadis (Carl W. Winck), Helsingborg. S/S OSWAL
1937: Sålde till Algot Johansson, Åland. S/S SALLY
1953: Upphugen i Hamburg, BRD
OSWAL