Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

ARNOLD du RIETZ

OSCARSBORG

S/S OSCARSBORG

Reg: 5399 Byggd: 1912 Varv: Oskarshamns Varv
DW: 1 815 BR: 1 107 Knop:
Mått: 67,5 x 10,9 x 4,2

Byggd för MEMS REDERI AB (A Du Rietz), Göteborg. S/S OSCARSBORG
1915: Såld till SVENSKA LLOYD, Göteborg. S/S MANSURIA
1958: Upphuggen av Skrot och Avfallsprodukter, Göteborg.

OSCARSBORG