Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
NORSKLINT

M/S NORSKLINT

Reg: 10035 Byggd: 1960 Varv: BRD
DW: 710 BR: 499
Mått: 49,7 x 8,8 x 3,7
Byggd för S J MATTSON, Slite. M/S NORSKLINT
Såld 1965 till AJ BACKMAN, Göteborg. M/S CARINA
Såld 1969 till UNDERÅS, Södertälje. M/S UNDERÅS SANDTAG VI
Såld 1995 till REMI CHARTER AB, Stockholm M/S ARENA
Såld 1998 till ARAM RESOURCES, England
Såld 2006 till D van DER KAMP, Sierra Leones
Maskinhaveri 2006 i Engelska kanalen, bogserad till Rotterdam
Upphuggen 2012 i Aliaga

NORSKLINT

CARINA