Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
NORDÖST

M/S NORDÖST

Reg: 6263 Byggd: 1919 Varv: De Haan & Oerlemans, Holland
DW: BR: 998
Mått: LPP 65,9x10;5 Knop: 9
1919: Levererad till AS Det Dansk-Franske DS. S/S LIFLAND
1920: Såld till Rederi AB Nord & Östersjöfart, Göteborg. S/S NORDÖST
1945: Såld till Nordströms Rederi AB, Göteborg
1955: Såld till AB Varing, Stockholm
1955: Upphuggen i Travemunde