Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
KARLSVIK

S/S KARLSVIK

Reg: 5446 Byggd: 1902 Varv: W Gray, England
DW: 3 850 BR: 2 373 Mått: 92,2 x 13,2 x 6,0
Maskin: 3-cyl trippelång nhk: 221
1902: Levererad till Brittish Maritime Trust, England. S/S ATHENIANA
1909: Såld till A Embiricos, Grekland. S/S ATHINAIA
1911: Såld till Furness, Withy & Co, England. S/S ATHENIANA
1913: Såld till Rederi AB Urania (B O Börjesson), Helsingborg. S/S ALIDA
1916: Såld till K Henningsson, Norrköping. S/S ALIDA
1918: Såld till Norrköpings Rederi AB, Norrköping. S/S KARLSVIK
1934: Såld till Rederi AB Activ (Gorthons), Helsingborg. S/S ALIDA GORTHON
1940: Sänkt av den tyska u-båten U 100 under resa Methil - St Johns. 11 personer ur besättningen omkom