Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

Rederi AB Condor
Stockholm
FALKEN

S/S FALKEN

Reg: 577 Byggd: 1893 Varv: Craig,Taylor & Co, England
DW: 1 800 BR: 1 335
Mått: 71,4x10,5x4,6 Maskin: 3-cyl ång ihk: 750
1893: Levererad till Rederi AB Condor, Stockholm. S/S FALKEN
1906: Såld till Rederi AB Roslagen (C G Thulin), Stockholm
1917: Såld till Svenska Amerika Mexico Linien
1920: Såld till Rederi AB Aeolus, Helsingborg
1930: Såld till Rederi AB Orion, Helsingborg. S/S ORION
1934: Såld/KK till Ernst Ewaldh, Helsingborg. S/S FALKEN
1936: Såld till Rederia AB Falken (O M Thore)
1946: Såld till Rederi AB Norrland, Hernösand. S/S LUNGÖ
1954: Upphuggen av Persöner, Ystad