Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
DAGMAR

S/S DAGMAR

Reg: 4337 Byggd: 1904 Varv: Richardson, Westgarth. England
DW: 5 200 BR: 3 072 Mått: 98,3x14,3x6,7
Maskin: 3cyl trippelångmaskin IHK: 1 300
Byggd för Ångfartygs AB Poseidon (Dalman & Dannberg), Göteborg. S/S DAGMAR
1915: Såld till Rederti AB Mars, Göteborg
1915: Såld till Rederi AB Transatlantic, Göteborg. S/S SCANDINAVIC
1917: på resa Galveston - Göteborg prejas fartyget av ett engelsk bevakningsfartyg och beordras att gå till Kirkwall. Faryget går under denna resa på grund och går inte att bärga på grund av det hårda vädret. Besättningen räddad


DAGMAR