BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAREDERI AB KUNGSOILKällor     


ONSTAD REDERIERNA
RED AB KUNGSOIL – RED AB MONACUS


Haakon Onstad föddes 1901 i Kristiania (Oslo). Efter avslutade studier gav han sig in i sjöfartsaffärer. 1932 bildar han sitt första rederi A/S MOLTZAUS TANKREDERI II. Rederiets första fartyg blev den svenska tankern Pan Gothia. Eftersom tiderna var osäkra behöll säljarna intressen i fartyget som säkerhet och Rederi AB Pagota bildades för att reda fartyget fortfarande under svensk flagg.
Tillsammans med brodern Niels bildar Haakon Onstad ett nytt rederi 1935, Onstad Shipping A/S.

I samband med att Tyskland ockuperade Norge 1940 fann Haakon för gott att lämna Norge och bosatte sig i Kungsbacka där det svenska rederiet redan hade sin hemort. Samma år bildades ännu ett rederi nämligen Rederi AB Kungsoil och 1943 bildas Rederi AB Monacus. Under åren häremellan har även Munkedals Bruks tillförts Onstads affärsverksamhet. Från tiden efter andra världskriget bygger Onstad upp ett omfattande tankrederi. Genom sina beställningar till Götaverken och Uddevallavarvet utnyttjar Onstad varvens tekniska utveckling. Genom detta drivs utvecklingen på till ständigt större tankfartyg där Onstads fartyg ofta innehar titeln som Sveriges största. Denna tradition fortsätter fram till Onstadrederiernas konkurs.

Parallellt med det svenska rederiet driver brodern Niels det norska Onstads Rederi A/S vidare under norsk flagg. Eftersom detta rederis fartyg också döps med familjenamnet ”Onstad” kan det ibland vara svårt att skilja dessa rederier åt. Detta norska rederi avvecklades 1985.

Under 60talet börjar Onstad också att intressera sig för bulkfartyg som komplement till de stora tankfartygen.
1970 talet innebar stora påfrestningar för alla rederier, särskilt då tankfartygsrederier, och Onstads var inget undantag. Trots den vikande konjunkturen gav sig rederiet in i sin största satsning någonsin genom att vid Uddevallavarvet beställa 500.000tons tankern Nanny. Bygget drog stora summor ur rederiets kassa och 1978 orkade man inte länge med sina betalningar utan alla Onstads svenska bolag försattes i konkurs. Bygget av Nanny fortsatte. Det ursprungliga ägarförhållandet där Onstads ägde 75% och Uddevallavarvet 25% förändrades nu så att Munkedals AB tog över Onstads del, senare fördes ägandet över till det statliga rederiet Zenith.

Tyvärr saknar jag rederiets riktiga vykort. I stället gör jag ett undantag och använder foton från Götaverken samt vykort utgivna av Uddevallavarvet.BOKSTAVSORDNING
M/T ARABIAN QUEEN 1947
M/T ATLANTIC QUEEN 1948
M/T CONSTANCE 1944
M/S CONSTANCE 1973
M/T JULIUS 1942
T/T MARGARET ONSTAD 1974
M/S MIMOSA 1964
M/T MUNKEDAL 1954
M/T NANNY 1957
M/T NANNY 1978
M/T PALMA 1964
M/T PAN GOTHIA 1954
M/T SYLVANIA 1953