BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAÅNGBÅTS AB KALMARSUND

Behovet av sjötransporter mellan Öland och fastlandet har funnits sedan urminnestider. Flera fartyg och rederier har bedrivit mer eller mindre framgångsrika projekt på denna trade.
1865 kom Johan Julius Jeansson att ta initiativet till ÅNBÅTS-BOLAGET KALMAR SUND, ett bolag som sedan kom att dominera trafiken på Kalmarsund i nära 150 år. Under hela bolagets existens, fram till försäljningen 1969, kom bolaget att ha en Jeansson i ledningen.
Under maj månad 1867 kom bolaget att ta emot sin första ångbåt, S/S KALMARSUND N:O 1. Bolaget kom att utvecklas så att man också beställde lastfartyg, också dessa med huvudsaklig trafik på svenska Östersjöhamnar till Öland.
Under trettiotalet ökade biltrafiken i Sverige och bolaget såg sig om efter färjor som också kunde ta bilar till Öland. Man hittade då en liten Dansk färja som blivit övertalig när bron över Lilla Bält blev klar, detta fartyg fick namnet S/S KALMARSUND III.
Efter andra världskriget satsade rederiet på att bygga upp verksamheten med mindre lastfartyg för trafik huvudsakligen på Östersjön, även om det var bil och passagerarverksamheten som var basen i rederiets verksamhet.
I slutet av sextiotalet fattades beslut om att bygga en broförbindelse mellan Kalmar och Färjestaden. Med detta beslut förstod rederiets ledning att färjreverksamhetens tid var förbi. 1969 säljs rederiet till Lennart Kihlbeg i Göteborg som kom att avveckla färjetrafiken i Kalmarsund när bron invigdes 1972. 1973 kom Kihlberg även att flytta lastfartygen till Göteborg, dock med bibehållet namn REDERI AB KALMARSUND. Efter bara några år införlivades detta rederi i KIHLBERG-REDERIERNA AB.AB KALMAR VARV


1921 gjordes ett försök till att bilda ett varv i Kalmar, detta varv gick dock snart i konkurs. 1924 köper ÅNGBÅTS AB KALMARSUND detta varv från konkursförvaltaren, i förtsa hand för att sköta underhåll av rederiets egna fartyg, men även att erbjuda sina tjänster till andra rederier.
Under 1980 kom varvet i akut likviditetskris eftersom ägarna KIHLBERGS-REDERI AB inte kunde betala för beställda fartyg som levererats från varvet. Under några år drevs verksamheten vidare i mindre skala under namnet Kalmar Fartygsrepationer AB, men 1987 avvecklades även denna verksamhet.


BOKSTAVSORDNING
S/S KALMAR 1916
S/S KALMARSUND I 1923
S/S KALMARSUND III 1932
M/S KALMARSUND IV 1948
M/S KALMARSUND V 1959
M/S KALMARSUND VI 1951
S/S KALMARSUND VII 1902
S/S KALMARSUND VII 1955
S/S KALMARSUND VIII 1963