Åter alfa
BRYGGAN
Kalmarsund
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
KALMAR

S/S KALMAR

Reg: 5859 Byggd: 1916 Varv: LMV
DW: 3 150 BR: 1 867
Mått: 79,9 x 13,0 x 5,5
Beställd av Rederi AB Rex, Stockholm
Rederi AB Rex köps 1916 upp av Transatlantic, Göteborg
Fartyget registrerar vid leverans på Transatlantics dotterbolag Förnyade Ångfartygs AB Viking. S/S UNDEN
Såld 1919 till Rederi AB Ester, Norrköping, S/S ESTER
Fartyget ingick i en bytesaffär där Transatlantic behöll inteckningar i fartyget tills hela affären slutförts
Återtagen 1921 av Transatltic efter Rederi AB Esters konkurs
Såld 1921 till Ångbåts AB Kalmarsund, Kalmar. S/S KALMAR
Påseglad 1923 utanför BrunnsbŁttel av engelska S/S BELLGLADE. Kalmar låg för ankar när hon påseglades och åsamkades sådana skador att hon sjönk, besättningen räddad