Åter alfa
BRYGGAN
J P Jönsson
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
GROVEDALE

S/S GROVEDALE

Reg: 5073 Byggd: 1886 Varv: England
DW: 3 200 BR: 1 974 Mått: 82,1 x 11,4 x 6
Maskin: 3-cyl trippelång ihk: 850
1886: Levererad till Christie & Co, England. S/S MERCEDES
1900: Såld till A/S Thrift, Norge. S/S THRIFT
1909: Såld till Rederi AB Groveland (JP Jönsson), Landskrona. S/S GROVEDALE
1913-02: Såld till Chs H Ford, England
1913-03: Såld till Rederi AB Torleif (Hugo Persson), Landskrona
1914: Omdöpt till S/S TORGERD
1921: Överförd genom fusion till Rederi AB Ocean, Landskrona
1924: Såld på exekutiv auktion till Rederi AB Iris, Stockholm. S/S IRIS
1941: Kolliderade och sjönk då S/S IRIS gick i konvoj på resa Cardiff-London. Besättningen räddad