Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
THAI

S/S THAI

Reg: 5402 Byggd: 1913 Varv: KMV
DW: 2 232 BR: 1 320
Mått: 72,4 x 11,5 x 5,0 Knop: 9,5
Byggd för RED AB NORDSTJERNAN, Stockholm. S/S THAI
Strandade 1917 i Björköfjärden på resa Stockholm-Hernösand
Övergavs som vrak
Bärgades 1919 och förd till varv för reparation
Såld 1921 till RED AB WALHALL (C W WINCK), Helsingborg. S/S OSWIN
Såld 1951 till RED AB HASTING, Helsingborg. S/S HARDING
Grundstöte 1954 i Ålands hav. Besättningen övergav fatyget som lämnades åt sitt öde

THAI

THAI