Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
COLOMBIA

M/S COLOMBIA

Reg: 8196 Byggd: 1937 Varv: GV
DW: 7 060 BR: 5 297
Mått: 134,1 x 17,0 x 11,5 Knop: 15 Pass: 12
Förlist 1954 efter grundstötning vid Skags uddeCOLOMBIA