Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ARGENTINA

M/S ARGENTINA

Reg:7992 Byggd:1935 Varv:GV
DW:7.060 BR:5.277
Mått:134,1 x 17,0 x 11,5 Knop:15 Pass:12
Minsprängd 1942 i Nordsjön varvid 4 besättningsmän omkom.

NORDSTJERNAN
Texten på kortets framsida anger att det är M/S NORDSTJERNAN "and sister ships"
I verkligheten är det dock M/S ARGENTINA. Det verkar som om man inte har haft särskilt god ordning på rederiets fartyg vid den här tidpunkten.
Se te.x. M/S CHILE som i verkligheten är, just det, M/S NORDSTJERNAN.
Kortet är taget i en lite annan vinkel än kortet ovan