Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ANNIE THERESE

S/S ANNIE THERESE

Reg:2381 Byggd:1873 Varv:Reiherstieg Schiffswerft, Kiel
DW:1.225 BR:978
Byggd för Hamburg Amerikanische Paketfarhrt, Tyskland S/S CYKLOP
Såld 1890 till A Johnson & Co, överförd på Red AB Nordstjernan. S/S ANNIE THERESE.
Såld 1920 till Red AB Ystad. S/S BEATRICE
Såld 1920 till Spanien, S/S BIZKOR
S/S GOBELAS
S/S MANUEL
Sjönk 1936 efter att ha blivit beskjuten i samband med Spanska inbördeskriget.


IDENTIFERING AV S/S ANNIE THERESE?
Som framgår av nedanstående vykort är kortet avsänt från "Annie Therese" 1902.
Jag är dock är osäker om det avporträtterade fartyget verkligen är A.T.
Skrovets form samt de tre masterna stämmer, däremot är skorstenen placerad längre akterut
än på andra foton som jag sett av henne.
Genom åren genomgick A.T ett flertal ombyggnader, vilket gör att det inte är omöjligt att även skorstenens placering ändrats.
Tacksam om det är någon som kan hjälpa till med identifieringen.


ANNIE THERESE