Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
IRIS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S TITAN

S/S TITAN

Reg:9328 Byggd: 1947 Varv:Deutsche Werf AG, BRD
DW: 3.150 BR: 1.833 Knop:11
Mått:91,8 x 13,5 x 5,6

Fartyget sjösattes i januari 1945 för DEUTSCHE D.G, Tyskland. Vid dopet fick fartyget namnet S/S WARTUM.
Fartyget ingick i "HANSA" programmet och var av HANSA A-typ.
1946 överlämnades det ofärdiga fartyget till BELGISKA STATEN. Fartyget bogserades till Antwerpen för färdigställande.
Levererad 1947 till BELGISKA STATEN, Belgien. S/S KINDU. Redad av CIE MARITIME CONGOLAISE
1950 övertar CIE MARITIME CONGOLAISE ägandet.
Inköpt 1951 till RED AB IRIS, Stockholm. S/S TITAN.
Såld 1967 till ANDREAS PAPACHRISTOU & PANTELIS TSEKOS, Grekland. S.N.
T/C åter till IRIS, Stockholm under några år.
Upphuggen 1977.