Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
HILLERSTRÖMS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
CONSUL OLSSON

S/S CONSUL OLSSON

Reg: 7287 Byggd: 1905 Varv: Swan, Hunter & Wigham, England
DW: 4 650 BR: 2 722 Mått: 95,6 x 14,2 x 6,3
Maskin: trippelångmaskin IHK: 1 300 Knop: 8,5
1905: Levererad till Gracefield Steam Ship Co Ltd (Sutton & Co), England. S/S GRACEFIELD
1918: Såld till William Thomas & Sons (Timber Importers), England
1920: Övertagen av Eryldon SS Co Ltd, England
1925: Såld till Rederi AB Helsinborg (O Hillerström), Helsingborg. S/S CONSUL OLSSON
1939: Såld till Rederi AB Rex, Stockholm. S/S KORSÖ
1961: Upphuggen av Persöner, Ystad

CONSUL OLSSON