Åter alfa
BRYGGAN
HEIMDAL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
SVEN

S/S SVEN

Reg: 4360 Byggd: 1905 Varv: Schichau, Tyskland
DW: 1 000 BR: 727
Mått: 59,5x9,6x3,3 Maskin: Trippelång nom hk: 75
1915-11: Fartyget försvann på resa Middelsbrough-Malmö. Troligen minsprängd, hela besättning om 14 personer omkom.