Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
HALLAND
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S ÖRNEN

S/S ÖRNEN

Reg: 3135 Byggd: 1897 Varv: Lübeck, Tyskland
BR: 538 Mått: 52,3 x 8,0 x 3,6

Byggd för MALMÖ NYA ÅNGBÅTS AB, Malmö. S/S MALMÖ.
Sjönk 1920 utanför Göteborg.
Bärgad och åter iståndsatt, omdöpt vid nyleverans till S/S ÖRNEN.
Såld 1921 till HALLANDS ÅNGBÅTS AB, Halmstad,
Upphuggen 1937.S/S ÖRNEN

S/S MALMÖ

S/S MALMÖ

S/S MALMÖ
MALMÖ NYA ÅNGBÅTS AB
Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
HALLAND
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år