Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
HALLAND
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S NAJADEN

S/S NAJADEN

Reg: 1185 Byggd: 1886 Varv: LMV
BR: 444 Mått: 50,7 x 7,7 x 3,3
Maskin: 2st 2-cyl compoundång ihk: 450

1886: Levererad till HALLANDS ÅNGBÅTSBOLAG. I tafik Göteborg-Helsingborg-Lübeck.
1924: Insatt på linjen Göteborg-Fredrikshamn
1931: Ombyggd så att fartyget kunde ta 8 personbilar
1937: Såld till SERGON&CO, Estland. S/S RUHNO
1940: Övertagen av USSR (Estonian Shipping Co)
1941: Minsprängd utanför Leningrad
1945: Upphuggen


S/S NAJADEN