Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BODEN

S/S BODEN

Reg: 5595 Byggd: 1914 Varv: J L Thompson, GB
DW: 7 450 BR: 4 251
Mått: 117,4 x 16,4 x 7,2

Utflaggad 1921 till AUG. BOLTEN, Tyskland
Inflaggad 1922 åter till GRÄNGES
Ankom Narvik 9/4 1940 för att lasta malm. Övergavs 15/4 av besättningen och sjönk senare pga de skador hon fick under striderna
Bärgades 1952/3 för att skrotas i Stavanger