Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GOTLANDSBOLAGET
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S VISBY

M/S VISBY

Reg: 12766 Byggd: 1980 Varv: GVÖ
DW: 3 500 BR: 14 932 Mått: 142,6 x 24,5 x 5,5
Knop: 21 Pass: 1 832 Bilar: 515
Byggd för RED AB GOTLAND, M/S VISBY
T/C 1988-1989 till NORDSTRÖM & THULIN för fortsatt Gotlandstrafik
T/C 1989 och fem år framåt till SEALINK BRITISH FERRY, M/S FELICITY insatt på linjen Fishguard-Rosslare
Omdöpt 1990 till M/S STENA FELICITY efter det att STENA köpt SEALINK inklusive charteravtal
Omdöpt 1997 till M/S VISBY efter utgången charter till STENA/SEALINK
Insatt 1/1 1998 i trafik för det av RED AB GOTLAND och SILJA samägda bolaget DESTINATION GOTLAND
Omdöpt 2003 till M/S VISBORG
Såld 2003 till Polska Zegluga Naltycka SA, Bahamas. M/S SCANDINAVIA
2015: Såld till Bute Maritime Corp, Cypern. RIGEL II


M/S VISBY

M/S VISBY

M/S VISBY

M/S VISBY

M/S VISBY
M/S VISBY
DESTINATION GOTLAND (GOTLANDSBOLAGET)
M/S VISBY
M/S FELICITY
GOTLANDSBOLAGET
M/S VISBY

M/S VISBY
M/S VISBY
M/S VISBY
T/C GOTLANDSLINJEN
M/S STENA FELICITY
M/S M/S STENA FELICITY
T/C STENA