Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GOTLANDSBOLAGET
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S THJELVAR

M/S THJELVAR

Reg: 14987 Byggd: 1981 Varv: Wä
DW: 2 501 BR: 17 046 Mått: 139,8 x 22,7 x 5,0
Knop: 19 Pass: 1 859 Bilar: 450
Byggd för Gedser-Travemünde A/S, Dnmark. M/S TRAVEMÜNDE
Såld 1988 till GT LINK A/S, Bahamas (SEA-LINK AB, Sverige) M/S TRAVEMÜNDE LINK
Såld 1988 till RED AB GOTLAND, Visby under Bahmas flagg
T/C 1988 till SALLY LINE, Finland. M/S SALLY STAR (Bs)
T/C 1997 till SILJA LINE, Finland med inofficiella namnet WASA EXPRESS
Insatt i Gotlandstrafiken 1/1 1998 för GOTLANDBOLAGET och SILJAS samägda bolag DESTINATION GOTLAND M/S THJELVAR
Bare-boat charter 2004 till Color Line, Norge. M/S COLOR TRAVELLER (No)
Återlämnad 29 DECEMBER 2006 till Rederi AB Gotland. M/S THJELVAR (Sw)
Timecharter oktober 2007 till SCANDLINES, i trafik Gedser-Rostock. M/S ROSTOCK (D)
2010-09: Återlämnad efter charter, M/S THJELVAR (Sw)
2011-08: Timecharter till Fred.Olsen SA, Spanien. M/S BETANCURA (Sp)
2012-10: Såld till NLC FERRY OY (WASA LINE), Vasa, Finland. M/S WASA EXPRESSM/S THJELVAR

M/S THJELVAR
T/C till SILJA M/S WASA EXPRESS

M/S THJELVAR
M/S TRAVEMÜNDE LINK - Gedser-Travemünde A/S