Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GOTLANDSBOLAGET
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S KLINTEHAMN

S/S KLINTEHAMN

Reg: 1976 Byggd: 1876 Varv: O A Brodins varv, Gävle
DW: BR: 309 Mått: 37,0 x 6,6 x 3,3
Byggd för Red AB Södra Gotland, Klintehamn. S/S KLINTEHAMN
Rederiet fusioneras 1883 med ångfartygs AB Gotland
Förlängd 1898 med ca 2,5 meter
Såld 1926 till Ångfartygs AB Östhammar, Östhammar. S/S NYA ÖSTHAMMAR
Såld 1929 till Waxholms Nya ångfartgs AB, Waxholm
Såld 1935 till Rederi AB Staffan, Gävle
Upphuggen 1935 vid Lindholmens varv


S/S KLINTEHAMN