Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GORTHON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
HUMBER ARM

M/S HUMBER ARM

Reg: 14712 Byggd: 1976 Varv: Schichau-Unterweser, BRD
DW: 7 170 BR: 3 663
Mått: 130x18,6x6,8
Maskin: Pielstick KW: 5741 Knop: 16
1976: Levererad till A/S Storli. M/S HUMBER ARM
1979: Såld till Larina Shipping & Fram Newsprint Carriers 1988: Såld Beta Shipping Ltd, Liberia
1995: Inköpt till Gorthons Lines AB, Helsingborg
1998: Såld till Gorthons International Shipping, Bermudas
2004: Såld till Paspandou Co Ltd, Bermuda 2005: Fick motorhaveri på resa Stephenville-Civitavecchia. Fartyget bedömdes så allvarligt skadad att hon inte var värd att repareras
2005: Satt under Nordkoreansk flagg och med namnet M/S UMBER ARM anläde fartyget till Aliaga
2005: Upphuggen i Aliaga

GORTHON