BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAGORTHON REDERI ABKällor     


GORTHON REDERI AB


1915 startar B O Börjesson, Frans Börjesson samt Johan E Gorthon Rederi AB Activ i Helsingborg med Frans Börjesson som VD. Några år senare 1921 bildar samma herrar ytterligare ett rederi nämligen Red AB Geifon nu med Johan E Gorthon som redare. Med bildandet av dessa bolag var grunden lagd för det som skulle komma att utvecklas till Gorthons Rederier. Av dessa herrar var BO Börjesson äldst och far till Frans. Johan E Gorthon gifte sig med B O Börjessons dotter och så var hela rörelsen en familjeangelägenhet. Efter det att Frans avlidit 1928 är det Johan E Gorthon som övertar ansvaret för rederirörelserna.
1921 bildades även Red AB Aurora med Frans som VD och 1924 bildades Rederi AB Gylfe. 1935 införlivas Aurora med Active och året efter blir Active ett helägt dotterbolag till Gylfe. 1945 köper Gylfe upp alla aktier i Gefion. Slutligen genomförs 1960 en fusion mellan bolagen så att Gefion och Active går upp i Gylfe. I samband med detta bildas Red AB Gorthons 1960, ett bolag som dock förblir ett pappersbolag utan någon verksamhet. Först 1974 blir Gorthons Rederier AB ett aktivt bolag genom att köpa Gylfes tillgångar.
Från starten var rederiets trafik som ett klassiskt nord-östersjö rederi med kol och trälaster i trampfart. Mot slutet av 1920-talet började dock rederiet att komma in på kontraktsfart med pappersmassa till Canada och England, en verksamhet som senare skulle komma att utvecklas till rederiets speciallitet.
Efter kriget börjar man även att intressera sig för tankfart och det första tankfartyget införskaffas 1949. Denna verksamhet avvecklas 1971 då rederiet allt mer inriktas på den verksamhet som gjort Gorthons känt, nämligen specialister på transport av olika skogs och pappersprodukter.
Även bulkfartyg har funnits i flottan och till och med ett kylfartyg.
Under slutet av 1980-talet blir Bilspedition ägare till Gorthons och ingår då i Bilspeditions planer på ett Svenskt storrederi. Av dessa planer blir dock intet. Istället köps Gorthons 1990 upp av Bylock & Nordsjöfrakt B&N. Under en period försvinner nu Gorthons klassiska skorstensmärke från världshaven då fartygen får B&N:s skorstensmålning. 1997 väljer B&N att utdela Gorthon Lines till aktieägarna och göra rederiet till ett självständigt bolag igen och med detta återkommer den klassiska Gorthons kringlan som skorstensmärke.
2005 fusioners B&N och Gorthon Lines och bildar Transatlantic, ett klassiskt rederi som nu återuppstår i annan regi

BOKSTAVSORDNING
M/S ADA GORTHON 1945
M/T ADA GORTHON 1962
M/T ADA GORTHON 1984
M/S ALIDA GORTHON 1946
M/S ALIDA GORTHON 1963
M/S ALIDA GORTHON 1977
M/S AXEL GORTHON 1955
S/S B. O. BÖRJESSON 1907
M/S B. O. BÖRJESSON 1946
S/S CARL GORTHON 1939
M/S CARL GORTHON 1971
M/S CORNER BROOK 1976
M/S ESBJÖRN GORTHON 1954
M/S FRANS GORTHON 1956
S/S HERMA GORTHON 1936
M/S HUMBER ARM 1976
M/S INGRID GORTHON 1952
M/S INGRID GORTHON 1966
M/S INGRID GORTHON 1977
M/S IVAN GORTHON 1982
M/S JOH. GORTHON 1947
M/S JOH. GORTHON 1965
M/S JOH. GORTHON 1977
M/S LOVISA GORTHON 1953
M/S LOVISA GORTHON 1979
M/T MARGIT GORTHON 1951
M/T MARIA GORTHON 1951
M/S MARIA GORTHON 1970
M/S MARIA GORTHON 1984
M/S MARGIT GORTHON 1977
M/S MODO GORTHON 1975
M/S NILS GORTHON 1946
M/S NILS GORTHON 1966
M/S OBBOLA 1996
M/S ORTVIKEN 1996
S/S OSCAR GORTHON 1939
M/T OSCAR GORTHON 1960
M/T RAGNA GORTHON 1956
M/S RAGNA GORTHON 1972
M/S RAGNA GORTHON 1979
S/S STIG GORTHON 1924
M/S STIG GORTHON 1945
M/S STIG GORTHON 1979
M/S TILIA GORTHON 1948
M/S TILIA GORTHON 1966
M/S TILIA GORTHON 1975
M/T URANIA GORTHON 1944
M/S VIOLA GORTHON 1987
M/S ÖSTRAND 1996
ÅLDERSORDNING
S/S B. O. BÖRJESSON 1907
S/S STIG GORTHON 1924
S/S HERMA GORTHON 1936
S/S OSCAR GORTHON 1939
S/S CARL GORTHON 1939
M/S ADA GORTHON 1945
M/S STIG GORTHON 1945
M/S ALIDA GORTHON 1946
M/S NILS GORTHON 1946
M/S B O BÖRJESSON 1946
M/S JOH. GORTHON 1947
M/S TILIA GORTHON 1948
M/T URANIA GORTHON 1944
M/T MARGIT GORTHON 1951
M/T MARIA GORTHON 1951
M/S INGRID GORTHON 1952
M/S LOVISA GORTHON 1953
M/S ESBJÖRN GORTHON 1954
M/S AXEL GORTHON 1955
M/T RAGNA GORTHON 1956
M/S FRANS GORTHON 1956
M/T OSCAR GORTHON 1960
M/T ADA GORTHON 1962
M/S ALIDA GORTHON 1963
M/S JOH. GORTHON 1965
M/S TILIA GORTHON 1966
M/S INGRID GORTHON 1966
M/S NILS GORTHON 1966
M/S MARIA GORTHON 1970
S/S CARL GORTHON 1971
M/S RAGNA GORTHON 1972
M/S TILIA GORTHON 1975
M/S MODO GORTHON 1975
M/S HUMBER ARM 1976
M/S CORNER BROOK 1976
M/S JOH. GORTHON 1977
M/S ALIDA GORTHON 1977
M/S INGRID GORTHON 1977
M/S LOVISA GORTHON 1979
M/S STIG GORTHON 1979
M/S RAGNA GORTHON 1979
M/S IVAN GORTHON 1982
M/T ADA GORTHON 1984
M/S MARIA GORTHON 1984
M/S VIOLA GORTHON 1987
M/S OBBOLA 1996
M/S ÖSTRAND 1996
M/S ORTVIKEN 1996