Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GORTHON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
B. O. BÖRJESSON

S/S B. O. BÖRJESSON

Reg: 6540 Byggd: 1907 Varv: AG Neptun, Rostock
DW: 2 750 BR: 1 586
Mått: 79,7x11,64,7 Knop: 8,5
1907: Levererad till Otto Zelck, Rostock. S/S GEORG HARPER
1914: Beslagtagen av brittiska myndigheter vid krigsutbrottet då hon låg i Grimsby.
Redad av Everett & Newbigin, London. S/S GEORGE HARPER
1921: Såld till Red AB Geifon (Gorthons). S/S B. O. BÖRJESSON
1939: Minsprängd på resa Northfleet-Tyne, varvid 6 man omkom.