Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SESSAN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S KRONPRINSESSAN VICTORIA

M/S KRONPRINSESSAN VICTORIA

Reg: 12842 Byggd: 1980 Varv: GVA
DW: 3 315 BR: 14 378 Mått: 149,1 x 26,6 x 6,1
Knop: 20 Pass: 2 100 Bilar: 500

Byggd för SESSANLINJEN (GFL) som dagfärja för Fredrikshamnstrafiken
1981 gick SESSANLINJEN och STENA samman i STENA-SESSAN LINJEN
Ombyggd 1982 vid GVC till nattfärja för Kieltrafiken i Stenas färger
Omdöpt 1988 till M/S STENA SAGA. Oslo-Fredrikshamn linien
Omdöpt 1994 till M/S STENA EUROPE. Englands trafik
Överförd 1997 till LION FERRY,Varberg. M/S LION EURPOE (Polen) Karlskrona-Polen
Omdöpt 1998 till M/S STENA EUROPE i samband med att varumärket LION FERRY avvecklades
Överförd 2000 till Bahamas flagg
Överförd 2002 till Engelsk flagg, insatt mellan Fishguard-Rosslare
M/S KRONPRINSESSAN VICTORIA


M/S KRONPRINSESSAN VICTORIA


M/S KRONPRINSESSAN VICTORIA


M/S STENA SAGA


M/S STENA SAGA


M/S STENA EUROPE