BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAREDERI AB FREDRIKAKällor     


REDERI AB FREDRIKA


Rederi AB Kramfors bildades 1914 av sågverksbolaget Kramfors AB. Skogsbolaget hade sedan 1863 varit ägare till bogserbåtar för bogsering av timmer i Ådalen. Nu ville man dock ge sig in även i frakt av färdiga skogsprodukter och rederiet bildades i syfte att köpa in ett antal fraktångare. Redan året efter bytte rederirörelsen namn till Rederi AB Wilhelmina för att undvika sammanblandning med moderbolaget. 1916 grundar Kramfors AB ytterligare ett rederi som får namnet Rederi AB Fredrika. Detta nybildade rederi köper samma år upp Rederi AB Hernodia.
1923 blir Petrus Emanuel Högberg från Stockholm Fredrikas redare. Med hans övertagande börjar rederiets flytt till Stockholm. Moderbolaget som nu till stora delar övertagits av SCA kom att avveckla övriga delar av sin rederirörelse. Kramfors AB rederirörelse bestod efter tretiotalet fram till avvecklingen under femtiotalet enbart av bogserbåtar och pråmar.
Under Rederi AB Fredrikas Stockholmstid var rederiet ägt av familjen Högberg och därmed i praktiken ett dotterbolag till Stockholms Rederi AB Svea.
Under början av 1970talet började bolagets hädangång och 1972 var rederiets 56åriga historia all då M/S DOROTEA såldes som rederiets sista kvarvarande fartyg.
Även under tiden som Stockholmsrederi fick fartygen namn efter orter från Ådalen.BOKSTAVSORDNING
M/S DOROTEA 1956
M/S FREDRIKA 1943
M/S GRUNDSUNDA 1950
M/S GUDMUNDRÅ 1954
M/S RAGUNDA 1948