BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKADAG ENGSTRÖMS REDERI

Dag Engströms rederi grundades i Lysekil 1964, då Engström köpte in sin först coaster.
Verksamheten utvecklades sedan i det lilla formatet, men 1980 fick man leverans av sina första två nybyggen. Under rederiets första period, fram till 1975, gick fartygen i nord och östersjötrafik. Efter 1976 expandera verksamheten till Medelhavet, Västafrika och Nord och Sydamerika, samtidigt som trafiken på Nord och östersjön fortsatte. Rederiet har varit ägare av nio fartyg, varav 4 nybyggen. Rederiets fartyg har gått i charter för Ford Motor Co, MoDo, P&O, Cobelfret, för att ta några exempel.
Under hela rederiets tid har det varit ett rent familjeföretag, där Dag Engströms närmaste familj skött verksamheten från rederiets kontor i Lysekil.
När detta skrivs 2016 är rederiet ”fartygslöst”, men inväntar leverans av nytt fartyg.


BOKSTAVSORDNING
M/S BALDER DONA 1980
M/S BALDER VINGA 1980
M/S HELENA 1991