BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA

Källor     


CLIPPER LINE


Einar Hansen föddes 1902 i Randers, Danmark, men kom redan som liten till Sverige. 1932 startade han bokförlaget Allhem. Förlaget utvecklades bra och Hansen kom även att bli delägare i pappersbruk i södra Sverige.
Efter andra världskriget började Hansen även att satsa på sjöfart och köpte in några begagnade lastfartyg som kom att registreras på pappersbruk och förlaget Allhem. 1950 beställde Hansen sitt första tankfartyg, detta fartyg kom dock aldrig att levereras till Hansen. Istället överläts kontraktet till norska Bergesens AS. I ersättning fick Hansen utöver en summa pengar, det spektakulära kryssningsfartyget ”Stella Polaris”. Detta fartyg kom att registreras på det nybildade Rederi AB Clipper, ett bolag som kom att bli huvudbolag i Hansens rederiverksamhet.
I den följande perioden sålde Hansen av sina torrlastfartyg som i rask takt ersattes av tankfartyg och sedermera också bulklastare.
I slutet av 50talet mattades tankerkonjunkturen. Kockums bildade då tillsammans med bl.a. Hansen Rederi AB Malmoil där Hansen blev huvudredare.
I slutet av 60talet började Hansen att avveckla sin rederirörelse och 1973 var det sista fartyget sålt.BOKSTAVSORDNING
M/T ATLANTIC CLIPPER 1955
T/T F. H. KOCKUM 1959
FLYING CLIPPER 1929
M/T FRANS SUELL 1958
M/T OCEAN CLIPPER 1953
T/T ORIENT CLIPPER 1961
M/T PACIFIC CLIPPER 1954
M/T SOUTHERN CLIPPER 1958
T/T SOVEREIGN CLIPPER 1964
M/S STELLA POLARIS 1927