Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
CEMENTA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ÖSTANVIK

M/S ÖSTANVIK

Reg: 11387 Byggd: 1974 Varv: SöV
DW: 4 940 BR: 3 956
Mått: 107,1 x 16,1 x 6,0 Knop: 14