BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKACEMENTA REDERI AB


             


CEMENTA REDERIER


För att ta till vara Gotlands kalktillgångar och omvandla dessa tillgångar till cement bildades 1917 Slite Cement & Kalk. Eftersom en stor del av bolagets kunder fans på fastlandet var behovet av sjötransporter givet från början, Bolaget fann insåg fördelar med att sköta transporterna med egna fartyg alltså ; införskaffades omgående ett eget fartyg, motorseglaren Fredrika om 85 DW-ton. Med detta var rederirörelsen inledd.
Efter andra världskriget slås Slite Cement ihop med Skånska Cement AB i Malmö. Samtidigt ökar företagets behov av större fartyg och det är nu som rederiet börjar få någon omfattning. Man hittar två lämpliga fartyg vid Ekensbergs varv byggd för tysk räkning. Av förklarliga orsaker har det tyska rederiet inte kunnat lösa ut fartygen som nu tillförs det expanderande cementrederiet.
Rederiets fartyg är specialbyggda för cementhantering med utrustning för att lossa lasten antingen genom att cementet skruvas eller blåses med tryckluft. I första hand används fartygen för kusttrafik. För längre transporter används i huvudsak större bulkfartyg. Eftersom de större bulkfartygen inte kan lägga till i Slite ankras dessa fartyg upp utanför Slite och då används Cementas egna fartyg för transporten från Slite ut till det väntade fartyget.
Bolagets namn har genom åren ändrats p.g.a. nya ägarförhållanden eller omorganisationer. Skånska Cement blev 1973 Industri AB Euroc för att 1979 bli Cementa. Med dessa bolagsförändringar har också följt att fartygens hemmahamn
förändrats. Efterkrigsflottan var till att börja med hemmahörande i Malmö, från 1976 blev det Stockholm och slutligen Slite från 1986.

ÅLDERSORDNING
M/S VIKA II 1946
M/S NORDANVIK 1960
M/S SUNNANVIK 1963
M/S MÄLARVIK 1965
M/S VÄSTANVIK 1966
M/S SKÅNEVIK 1962
M/S ÖSTANVIK 1974
M/S SUNNANVIK 1978
BOKSTAVSORDNING
M/S MÄLARVIK 1965
M/S NORDANVIK 1960
M/S SKÅNEVIK 1962
M/S SUNNANVIK 1963
M/S SUNNANVIK 1978
M/S VIKA II 1946
M/S VÄSTANVIK 1966
M/S ÖSTANVIK 1974