Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

M/S SVEALAND

M/S SYDLAND

Reg: 4466 Byggd: 1905 Varv: Grangemouth & Greenock, England
DW: 5 400 BR: 3 031 Mått: 100,4x14,6x6,8
Maskin: 3-cyl trippelång ihk: 1250
1905: Levererad till Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg. S/S SYDLAND
1918: Sänkt av tysk u-båt. Fartyget avgick Bergen till USA för att ingå i hjälpverksamheten Belgian Reliefs Funds. En tysk u-båt stoppade fartyget vars kapten gick igenom Sydlands handlingar.
Eftersom inga dokument fanns som bekräftade att fartyget skulle gå i hjälptrafik, beordadres besättningen i livbåtarna. Fartyget sänks genom kanonbeskjutning, besättningen räddad av av en amerikansk trålare efter två dygn.