Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

M/S SVEALAND

M/S SVEALAND

Reg: 7185 Byggd: 1925 Varv: Deutsche Werft, Hamburg, Tyskland
DW: 20 600 BR: 15 357 Mått: 174,1 x 22,0 x 13,4
Knop: 11,4
Byggd för att trafikera Cruz Grande, Chile - Baltimore, USA för Bethlehem Steel på ett 20 års kontrakt
Övertogs 1942 av U.S WAR SHIPPING ADMINISTRATION för spannmålstransporter USA-England
Återlämnad till Broströms 1945 och återupptog kontraktsfarten mellan Cruz Grande och Baltimore fram till årsskiftet 1948/49
Ombyggd 1951 vid Götaverken, moderniserad med bla nya motorer
Såld 1969 till ECKHARDT & CO, BRD för upphuggning.
Såld 1969 till ASTRA ATLANTICO ARMADORA, Panama. M/S SVEA
1969: Upphuggen i Kina

M/S SVEALAND

M/S SVEALAND

M/S SVEALAND