Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

S/S PRINS OSCAR

S/S PRINS OSCAR

Reg: 1445 Byggd: 1868 Varv: Schlesinger, Davies & Co, GB
DW: 1 350 BR: 905 Mått: 71,3 x 8,7 x 4,9
1869: Levererad till J W Wilson, Göteborg. S/S PRINS OSCAR
1879: Förlängd samt byte av ångmaskinen
1882: Såld till Ångfartygs AB Thule, Göteborg
1894: Såld till Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg
1900: Makineriet ombyggt till 3-cylindrig trippelångmaskin vid Lindholmens Verkstad
1904: Kondemnerad efter att ha gått på grund på resa Åhus-Galtström
1904: Såld på auktion till John E. Olsson, Göteborg. Bogserad till Helsingborgs Varf för iståndsättning. Registrerad på Rederi AB Transport
1914: På resa Stugsund-London utbröt brand ombord. Fartyget sattes på grund vid Furusund, men gled av och gick till botten.
1917: Bärgad av Neptunbolaget och förd till Stockholm
1917: Såld på auktion till Erik Öberg, Stockholm som omgående för över fartyget till E K Thorstensson, Helsingborg, som i sin tur säljer vidare till H L Corfitzon, Helsingborg
1918: Efter att ha iståndssatts vid Helsingborgs Varf, såld till Rederi AB Ingvar (P Ingvarsson). S/S ORVAR, men detta namn godkänns inte av myndigheterna. Namnet ändras till S/S INGVAR
1925: Såld till K A Andersson, Karlskrona. S/S RAGNAR
1939: Rederiet säljs till Rederi AB Strim (Sven SalÚn), Stockholm. S/S EMMA
1940: Förlsit efter kollision med franska ångaren S/S HEBE på resa Hull-Brest