Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

M/S INLAND

S/S NYLAND

Reg: 5063 Byggd: 1909 Varv: W Doxford, England
DW: 3 325 BR: 5 650 Mått: 99,6x14,8x6,6
1939-09-28: Sänkt av den tyska u-båten U 16, efter det att besättningen hade fått gå i libåtarna

M/S NYLAND

M/S NYLAND