Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BROSTRÖM

M/S NIHON

M/S NIHON

Reg: 11266 Byggd: 1972 Varv: GVÖ
DW: 35 000 BR: 50 400 Mått: 275,2 x 32,3 x 23,9
Knop: 26 (30)
Överförd 1978 till BROSTRÖMS RED AB, Göteborg
Överförd 1984 till RED AB TRANSOCEAN, Göteborg
Förlängd 1984 i Japan med 14,2 m. Nya data DW:40 972 BR: 55 241
Såld till TRANSATLANTIC SH. LTD, Norge. M/S NIHON (Sw)
Såld 1991 till DET ØSTASIATISKE KOMPASGNI AS, Danmark (Bs)
Såld 1993 till THE MAERSK CO LTD, Bahamas. M/S LADBY MAERSK
Såld 1995 till MEDITERRANEAN SH CO, Panama. M/S LADBY
Omdöpt 1996 till M/S MSC CARLA
Klövs 24/11 1997 utanför Azorernai i mycket hårt väder. Båda fartygshalvorna flöt, men förskeppet gick till botten den 30/11 med all last
Besättningen räddades
Förskeppet bärgat till Las Palmas för upphuggningM/S NIHON

M/S NIHON

M/S NIHON
Ostasiatiska Kompaniet

M/S NIHON

M/S NIHON

M/S NIHON