Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BROSTRÖMS

M/T INLAND

M/T INLAND

Reg: 12157 Byggd: 1977 Varv: EMV
DW: 31 600 BR: 18 245 Mått: 170,8 x 26,1 x 11,3
Knop: 16
Byggd för BROSTRÖMS och ZENITH(SVENSKA VARV) med 50% vardera
ZENITH såld 1982 sin andel till BROSTRÖMS
Omdöpt 1982 till M/T CROWN INLAND
Såld 1983 till WILINVEST INC, Liberia. M/T THEBEN
Såld 1988 till COSCO SHANGHAI, Kina. M/T LIAN CHI
2005: Ombyggd till bulkfartyg, nytt
2010: Upphuggen i Kina