Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BROSTRÖM

M/S INDUS

M/S INDUS

Reg: 11098 Byggd: 1969 Varv: EMV
DW: 13 005 BR: 9 639 Mått: 140,0 x 21,5 x 11,7
Knop: 16,7
Byggd för Ostasiatiska Kompaniet (BROSTRÖMS), GÖteborg
Överförd 1978 till BROSTRÖMS RED AB i samband med koncernens omstrukturering
Såld 1979 till TURTEL BAY SH., Singapore. M/S TURTEL BAY
Såld 1980 till COSCO, Kina. M/S TONG BAI SHAN
Överförd till TIANJIN OCEAN SH CO,Kina
Såld 1990 till POLYEALA SH INC,Panama. M/S SKY HILL
Upphuggen 1990 i Indien

M/S INDUS

M/S INDUS
OSTASIATISKA KOMPANIET