Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S AMERIKALAND

M/S AMERIKALAND


TIRFING
Reg:7215 Byggd:1925 Varv:Deutsche Werft, Hamburg, Tyskland
DW:20.600 BR:15.357 Mått:174,1 x 22,0 x 13,4
Knop:11,4
Krigsförlist 2 Februari 1942 på resa Sparrows Point,USA - Cruz Grande Chile, den rutt fartyget var kontraktterat för under 20 år. Besättningen gick i livbåtarna, men fem man omkomm innan livbå- tarna kunde undsättas.