Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BRATT - GÖTHA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BURGUNDIA

S/S BURGUNDIA

Reg:6391 Byggd:1920 Varv:KMV
DW:2.500 BR:1.595
Mått:81,8x11,7x5,3 Knop:9

Ombyggd 1927 för att kunna ta 30 pass.
Flygbombad 1942 med svåra skador som följd. Reparerad provisorikst i Emden för fullständig rep i Oskarshamn.
Såld 1961 TILL JAKOBSON LTD, Malta. S/S SAN PAWL
Såld 1964 till MALTA MAR. SERVICES, Malta. S/S ROBERTINA.
Upphuggen efter haveri 1967, Norge.


BURGUNDIA

BURGUNDIA

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BRATT - GÖTHA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år