Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BRATT - GÖTHA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BURGUNDIA

S/S BURGUNDIA

Reg: 6391 Byggd: 1920 Varv: KMV
DW: 2 500 BR: 1 595
Mått: 81,8x11,7x5,3 Knop: 9

Ombyggd 1927 för att kunna ta 30 pass
Flygbombad 1942 med svåra skador som följd. Reparerad provisorikst i Emden för fullständig rep i Oskarshamn
Såld 1961 TILL JAKOBSON LTD, Malta. S/S SAN PAWL
Såld 1964 till MALTA MAR. SERVICES, Malta. S/S ROBERTINA
Upphuggen 1967 i Norge efter haveri


BURGUNDIA

BURGUNDIA