Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BRATT - GÖTHA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BELGIA

S/S BELGIA

Reg: 7636 Byggd: 1930 Varv: GV/Ö
DW: 2 460 BR: 2 076 Pass: 42
Knop: 13

Sänkt 1941 i Themsens mynning av Tyska flygplan
Bärgad 1941 och satt i trafik för MINISTRY OF WAR TRANSPORT. S/S EMPIRE BELL
Torpederad 1942 av tysk ubåt på resa Tyne-Reykavik. Sjönk varvid 10 man omkomm

Jag kan inte undanhålla följande citerat ur bokverket "Svenskt sjöfolk i krig och fred" angående Belgias förlisning och fartygets historik:
"Belgia var en sällsynt "Trettonbåt"- man ansåg att talet 13 var ett lyckotal. Belgia beställdes således den 13 mars 1929, men av tekniska skäl måste sjösättningen äga rum den 11. Däremot fanns det 13
ventilatorer ombord, 13 vindrutor etc. Kaptenen kom ombord den 13 och man var 13 vid bordet på invigningslunchen. Vid provturen gjorde Belgia en fart av 13 knop istället för kontrakterade 11 och fartyget avgick på sin första resa till Antwerpen
den 13 maj. Ett undantag från regeln fanns: hytt nr 13 saknades - det fanns nämligen vidskepliga resande"

BELGIA

BELGIA

BELGIA

BELGIA